Gerelateerde afbeelding

 

     

Tijd voor Taal

 1. Herhaling tweede leerjaar. (vul in)
 2. Verdubbelen (kruiswoordraadsel)
 3. Verenkelen (kruiswoordraadsel)
 4. Verenkelen of verdubbelen. (vul in)
 5. Andere klank. (welke klank hoor je)
 6. Verenkelen, verdubbelen of andere klank. ( vul in)
 7. Woorden op -eren, -elen, - enen. (vul in)
 8. Verkleinwoorden (vul in)
 9. Banaanwoord (koppel de woorden)
 10. Ei of ij? (kies het goede woord)
 11. Woorden met hoofdletter, woorden op -uw. (vul in)
 12. Verenkelen of verdubbelen? (kruiswoordraadsel)
 13. Verkleinwoorden. (vul in)
 14. Rijmen. (koppel de woorden)
 15. -cht of -gt (vul in)
 16. Woorden maken -cht en -je. (koppel de woorden
 17. Verenkelen of verdubbelen? (vul in)
 18. Be-, ge-, ver - (vul in)
 19. Doffe klanken. (verbinden)
 20. Gemende oefening. (vul in)
 21. Woorden met ei, au, ui (vul in)
 22. Aai, ooi, oei / eeuw, ieuw / ja, zo, nu (vul in)
 23. Ei of ij, au of ou (vul in)
 24. Gemende oefening. (kruiswoordraadsel)
 25. D of t, g of ch (vul in)
 26. -nk of -ng (vul in)
 27. Ei of ij (kruiswoordraadsel)
 28. Verenkelen of verdubbelen? (vul in)